Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj.
kraków targi eco pl
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury 
kierunek:architektura krajobrazu

Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
kierunek:architektura krajobrazu

 • Adres
 • Warszawska 24 
 • 31-155 Kraków 
 •  
 • Kontakt
 • (012) 628 20 20, 628 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • pk.edu.pl/arch 
 •  
 • Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik)
 • Kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Kierunek studiów uruchomiono w roku akademickim 2000/2001. Daje on absolwentom szerokie uniwersyteckie wykształcenie. Program prowadzony jest przy współudziale pracowników czterech wydziałów Politechniki Krakowskiej i wykładowców z UJ, AGH i AR. Program ten opracowany został przy konsultacji z uczelniami zagranicznymi skupionymi w Europejskim Komitecie Szkól Architektury Krajobrazu (ECLAS). Rozwinięta jest też wymiana zagraniczna pracowników i studentów (m.in. programy SOCRATES, ERASMUS). Zastosowanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) ułatwia studentom podejmowanie nauki za granicą, a absolwentom uzyskanie pracy w krajach Unii Europejskiej. Absolwent kierunku Architektura Krajobrazu powinien posiadać umiejętności wykonywania opracowań badawczych, projektowych i realizacji. Absolwent kierunku architektura krajobrazu może pracować w zespołach opracowujących: studia, plany oraz projekty dla potrzeb parków narodowych, parków krajobrazowych, parków kulturowych i obszarów krajobrazu chronionego studia i projekty krajobrazowe w ramach planów zagospodarowania przestrzennego gmin, powiatów i województw projekty terenów zieleni miejskiej, parków uzdrowiskowych, bulwarów, ogrodów przy rezydencjach i obiektach użyteczności publicznej, cmentarzy, obiektów turystycznych i terenów sportowych studia i projekty rewaloryzacji krajobrazu historycznego, pielęgnacji założeń zabytkowych, rekultywacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, zagospodarowania terenów rolniczych oceny oddziaływania na krajobraz inwestycji takich jak autostrady, zakłady przemysłowe czy budowle hydrotechniczne Miejscem pracy absolwenta kierunku architektura krajobrazu mogą być pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy konsultingowe, developerskie i wykonawcze, urzędy administracji samorządowej i państwowej, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, instytuty naukowo-badawcze, jak również szkolnictwo szczebla średniego i wyższego. Po ukończeniu kierunku Architektura Krajobrazu absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera. 
 •  
 • Atuty ekologiczne
 •  
 •  
 • Wolne miejsca pracy, wolne moce przerobowe, posiadane nadwyżki towaru.
 •  
 •  
 • Branże
 • edukacja / uczelnie wyższe
   
 •  
 • Data rejestracji instytucji: 01-12-2005r.
 • Wyślij link | Drukuj
 •  
 • Licznik wyświetleń tej podstrony: 3592


Dodaj komentarz Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Komentarze ogólne, nie dotyczące danej instytucji, lecz całości naszej inicjatywy, prosimy wpisywać w Księdze gości. Z pytaniami prosimy zwracać się bezpośrednio do danej instytucji. Wpisy będące zapytaniem do danej instytucji a nie komentarzem nie będą przekazywane lecz kasowanie.

Autor *
E-mail
WWW
Treść *
Wpisz poprawnie litery odczytane z obrazka.


Komentarze Komentarze

Komentarze

Brak komentarzy

webdesigner
linki   |   sponsorzy   |   partnerzy   |   kontakt