Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie

Adres:

Starowiślna 13
31-038 Kraków

Kontakt:

Tel. Sekretariat – 012/ 4
Fax 424-09-46, 426-49-10
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail krakow@arr.gov.pl
Strona WWW www.arr.gov.pl

Atuty ekologiczne:

Agencja Rynku Rolnego jest agencją płatniczą i po uzyskaniu akredytacji administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja Rynku Rolnego swoją działalnością obejmuje ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, między innymi: interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów, dopłaty do prywatnego przechowywania produktów, administrowanie regulacjami handlowymi, w tym wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych, administrowanie systemami kwotowania produkcji wybranych produktów: mleka, skrobi ziemniaczanej oraz tytoniu, wsparcie popytu wewnętrznego poprzez stosowanie dopłat, w tym dopłat do przetwórstwa, spożycia oraz sprzedaży po obniżonych cenach produktów organizacjom o charakterze niedochodowym. Wspiera również kampanię zachęcającą do picia mleka w szkołach, a także promującą produkty tradycyjne i regionalne, w tym również produkty rolnictwa ekologicznego.

Branże:

instytucje publiczne / regionalne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
18:40 23-01-2020r.