Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego "Jastrząb"

Adres:

Rynek Główny 30
31-010 Kraków

Kontakt:

Tel. (012) 422-19-83
Fax (012) 422-19-83
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail jastrzab@krakow.home.pl
Strona WWW jastrzab.w.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Formy działania Fundacji: prowadzenie kampanii na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych, akcje szkoleniowe, dotyczące problematyki ochrony środowiska naturalnego, adresowane do przedstawicieli firm różnych branż, samorządu terytorialnego oraz młodzieży szkolnej, promowanie i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii, upowszechnianie stosowania technologii ROPSTOP-SB , służącej do dekontaminacji zanieczyszczeń ropopochodnych, upowszechnianie technologii utylizacji osadów pogalwanicznych w oparciu o montaż oczyszczalni ścieków typu "GEJA", popularyzacja i rozpowszechnianie nowoczesnego preparatu utylizacyjnego " BIOROL ", będącego biologicznym aktywatorem bakterii tlenowych, przeznaczonego do segmentu biologicznego oczyszczalni ścieków.

Branże:

organizacje pozarządowe / edukacja ekologiczna
organizacje pozarządowe / ochrona przyrody
energia

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
19:52 20-06-2019r.