Natural Systems Dr Andrzej Czech

Adres:

Czapińskiego 3/311
30-048 Kraków

Kontakt:

Tel. 601912965
Fax 2950374
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail ac@naturalsystems.pl
Strona WWW www.naturalsystems.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Celem Natural Systems Dr Andrzej Czech jest rozwój i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania oraz technologii w ochronie środowiska i ochronie przyrody. Po powstaniu - w maju 2002 r. – firma zajęła się głównie prowadzeniem auditów w zakresie gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego w systemie FSC. Dzięki wysokiej jakości usług w ciągu dwóch lat osiągnęła 30. procentowy udział w polskim rynku. Współpraca z zewnętrznymi konsultantami z Polski, krajów Unii Europejskiej i USA pozwoliła na uzupełnienie działalności o promocję i wdrażanie hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Centrum Doskonałości Unii Europejskiej IBAES, działającym przy Instytucie Nauk o Środowisku UJ: "Wdrażanie badań podstawowych i stosowanych w zakresie nauk o środowisku dla dobra społeczności lokalnych". Obecnie Natural Systems oferuje konsulting i wykonawstwo projektów w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i przyrody.

Branże:

woda / oczyszczalnie ścieków
turystyka / ekoturystyka

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
09:46 30-05-2020r.