Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Odlewnictwa
kierunek:metalurgia

Adres:

Reymonta 23, pok.119
30-059 Kraków

Kontakt:

Tel. (012) 617-27-01
Fax (012) 633-63-48
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail dziekodl@agh.edu.pl
Strona WWW www.odlew.agh.edu.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Specjalność: Ochrona środowiska w odlewnictwie Studia w tej specjalności przygotowują absolwentów do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska w warunkach przedsiębiorstw odlewniczych oraz oddziałów odlewniczych hut i innych zakładów przemysłu metalowego. W programie ujęto przedmioty dające niezbędną wiedzę w zakresie wytwarzania wyrobów techniką odlewniczą i funkcjonowania odlewni oraz przedmioty związane z ochroną środowiska. Szczególny nacisk w programie położono na takie zagadnienia, jak: obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, rodzaj i źródła zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby, toksykologia środowiska, urządzenia ochrony środowiska, gospodarka odpadami i utylizacja, wykorzystanie technik komputerowych w ocenie oddziaływania na środowisko, wprowadzenie normy ISO 18001. Absolwenci tej specjalności będą mogli być zatrudnieni w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, w urzędach administracji publicznej i urzędach kontroli, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalurgicznego i odlewniczego.

Branże:

edukacja / uczelnie wyższe

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
03:46 08-12-2023r.