Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Paliw i Energii
kierunek:technologia chemiczna

Adres:

al.Mickiewicza 30
30-095 Kraków

Kontakt:

Tel. (0-12) 617-20-66
Fax (0.12) 617-20-66
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail aszpyra@agh.edu.pl
Strona WWW www.galaxy.uci.agh.edu.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Studia prowadzone są na kierunku technologia chemiczna w specjalnościach: energochemiczne przetwórstwo węgla oraz paliwa i energia. Wydział Paliw i Energii na kierunku technologia chemiczna kształci specjalistów w zakresie technologii paliw, użytkowania energii, dystrybucji i użytkowania paliw gazowych, technologii materiałów węglowych i grafitowych oraz naturalnych i syntetycznych sorbentów dla potrzeb przemysłu i ochrony środowiska. Szczególną uwagę poświęca się zagadnieniom związanym z oczyszczaniem gazów, uzdatnianiem wód i oczyszczaniem ścieków oraz utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych. Równocześnie program studiów obejmuje gruntowne kształcenie w zakresie szeroko pojętej problematyki paliwowo-energetycznej z uwzględnieniem: wyboru surowców energetycznych, ich wzbogacania i przetwarzania, technik wytwarzania energii, maszyn i urządzeń energetycznych oraz racjonalnego wykorzystania nośników energii. Program kształcenia poświęcony jest również zagadnieniom racjonalnej gospodarki energetycznej tak w ramach przedsiębiorstwa, jak na szczeblu gminy, regionu i kraju.

Branże:

edukacja / uczelnie wyższe

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
03:45 08-12-2023r.