Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski

Adres:

Podgórki Tynieckie 103
30-375 Kraków

Kontakt:

Tel. 012 267 57 98
Fax 012 267 57 98
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail miki@miki.krakow.pl
Strona WWW www.miki.krakow.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych Zbiórka odpadów komunalnych Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych Transport odpadów niebezpiecznych

Atuty ekologiczne:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski postępuje z odpadami zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią minimalizacji odpadów poprzez odzysk, recykling i na samym końcu unieszkodliwianie przez składowanie. Selektywnie zbierane odpady poddawane są sortowaniu i belowaniu w celu zmniejszenia objętości transportowej. W ten sposób przygotowany odpad przekazywany jest do zakładów recyklingowych. Podobnie postępujemy z odpadami z przemysłu i handlu. Negatywna frakcja z sortowania jest składowana na składowiskach, planowana jest budowa linii do produkcji paliwa dla potrzeb zakładów ciepłowniczych lub cementowni. Otrzymana decyzja na odbiór i transport pozwala nam świadczyć usługi dla przemysłu. Występujące tam odpady są transportowane do odzysku w specjalistycznych zakładach.

Branże:

odpady / inne
transport / inne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
03:32 15-07-2020r.