Apteka "Czarnowiejska"

Adres:

Chopina 38
30-049 Kraków

Kontakt:

Tel. (012 ) 633-75-61
Fax
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail
Strona WWW

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

"Z domu do apteki przynieś przeterminowane leki" Apteki uczestniczące w zbiórce przeterminowanych lekarstw zostały wytypowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie, a następnie zaakceptowane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie.Właściciele aptek wyrazili zgodę na nieodpłatne ustawienie pojemników w lokalu apteki, w miejscu ogólnie dostępnym.

Atuty ekologiczne:

Zbiórka przeterminowanych lekarstw prowadzona jest w ramach realizacji uchwały Nr LXXV/737/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska i stanowiącego jego element Planu gospodarki odpadami dla Miasta Krakowa – plan na lata 2005 - 2007 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2004 roku oraz perspektywa na lata 2008 – 2011". Akcja prowadzona jest na terenie Miasta Krakowa od 2000 r. i ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych deponowanych ma składowisku odpadów bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. Mieszkańcy Krakowa, którzy chcą się pozbyć przeterminowanych lekarstw w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w każdej aptece biorącej udział w akcji. Usuwanie przeterminowanych lekarstw zebranych w aptekach prowadzone jest przez Zakłady Sanitarne w Krakowie i unieszkodli- wiane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Branże:

odpady / leki

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
12:52 03-03-2021r.