LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.

Adres:

Szpitalna 40
31-024 Kraków

Kontakt:

Tel. (012) 429-40-31
Fax (012) 429-40-65
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail lemtech@lemtech.pl
Strona WWW www.lemtech.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Doradzamy zakładom i spółkom komunalnym, samorządom lokalnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, agencjom rozwoju lokalnego. Sporządzamy studia wykonalności, biznes plany, analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji, tworzymy montaż finansowy inwestycji, opracowujemy wnioski do fundacji i programów pomocowych.

Atuty ekologiczne:

Angażujemy się w nowatorskie projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takie jak system ogrzewania wodami geotermalnymi szklarni w Topusku (Chorwacja) oraz ciepłownia miejska w Nowej Dębie opalana biomasą - wierzbą energetyczną. Przygotowujemy programy ochrony środowiska, optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, plany gospodarki odpadami oraz programy restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Branże:

edukacja / inne
usługi / inne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
12:12 23-04-2021r.