KLINKMAR Sp. z o.o.

Adres:

Mrozowa 29
31-752 Kraków

Kontakt:

Tel. (012) 684 22 11, 684
Fax (012) 684 04 41
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail biuro@klinkmar.pl
Strona WWW www.klinkmar.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Dziedziny działalności: -odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w celu odzysku lub unieszkodliwienia -produkcja paliw alternatywnych -opracowywanie programów gospodarki odpadami dla zakładów przemysłowych i gmin -doradztwo w zakresie gospodarki odpadami (prawne, organizacyjne i techniczne)

Atuty ekologiczne:

Naszym celem jest minimalizowanie negatywnych wpływów przemysłu na środowisko oraz aktywny udział w rozwiązywaniu problemów związanych z jego ochroną.

Branże:

odpady / niebezpieczne
usługi / inne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
14:01 23-04-2021r.