KRAK-EKOBAU SPÓŁKA JAWNA

Adres:

Przykopy 14A/37
30-612 Kraków

Kontakt:

Tel. (012) 654 07 05
Fax
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail biuro@eko-rekultywacja.pl
Strona WWW www.eko-rekultywacja.pl

Atuty ekologiczne:

Firma KRAK-EKOBAU prowadzi działalność w zakresie usług ekologicznych. Specjalizujemy się w oczyszczaniu gruntów i wód z terenów stacji i baz paliw zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi. Stosujemy najnowocześniejsze techniki i technologie w tym mikrobiologicznego oczyszczania metodą "ex situ" (z dostarczeniem materiału zanieczyszczonego do naszego stanowiska oczyszczania), oraz metodą "in situ" (bezpośrednio w miejscu występowania zanieczyszczenia gruntu, bez konieczności jego przemieszczania). Specjalizujemy się także w unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych w postaci osadów i szlamów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, odpadów z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej i jej produktach oraz osadów tłuszczowych. Prowadzimy unieszkodliwianie tłuszczy roślinnych i zwierzęcych będących odpadami powstającymi w przemyśle przetwórczym i spożywczym. Propagujemy krajowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, przydomowe, ośrodkowe i osiedlowe. Firma współpracuje z uczelniami krakowskimi - Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Rolniczą oraz Politechniką Krakowską. Stosowane w procesie oczyszczania materiały techniczne: pożywki, biofiltry, sorbenty mineralno-węglowe są produkcji polskiej. Odpowiednie szczepy bakteryjne (z grup Pseudomonas Aerobacter i Bacillus) są hodowane na bazie próbek gruntu, są nietoksyczne i niedrażniące oraz nie stwarzają zagrożenia ekologicznego. Sposób oczyszczania gruntu i wód z zanieczyszczeń ropopochodnych uzyskał pełną akceptację służb sanitarnych i ochrony środowiska.

Branże:

usługi

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
12:33 21-02-2024r.