Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej - Oddział Krakowski

Adres:

Al. A. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

Kontakt:

Tel.
Fax
Telefon komórkowy 0 668 932 060
Infolinia
E-mail ptie.ok@tlen.pl
Strona WWW www.ptie-krakow.org

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Celem Towarzystwa są działania na rzecz ekologicznego rozwoju cywilizacji, poprzez ochronę środowiska oraz racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i wytworzonych przez człowieka. Cele te Towarzystwo realizuje w drodze: * kształtowania ekologicznych postaw specjalistów i ogółu użytkowników środowiska * tworzenia warunków dla podnoszenia rangi specjalistów inżynierii ekologicznej oraz ochrony ich pozycji zawodowej * tworzenia i wdrażania sposobów i zasad ochrony oraz użytkowania zasobów, zgodnie z wymogami ekologicznego rozwoju cywilizacji * podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa i ogółu specjalistów w zakresie inżynierii ekologicznej

Branże:

edukacja
organizacje pozarządowe
ochrona przyrody

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
04:14 15-07-2020r.