Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

Adres:

Ul. Aleksandry 9/44
30-837 Kraków

Kontakt:

Tel.
Fax
Telefon komórkowy 607-455-465
Infolinia
E-mail biuro@ewrp.eu
Strona WWW www.ewrp.eu

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Główne obszary działalności - Wspieranie polskiej przedsiębiorczości w dostosowaniu do działalności na wspólnym rynku Unii Europejskiej; - Gromadzenie danych i prowadzenie analiz w zakresie rynku pracy, wspieranie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; - Realizowanie inicjatyw mających na celu upowszechnianie i rozwój nowoczesnych technik medialnych i komunikacyjnych; - Wspieranie aktywności młodzieży i społeczności lokalnych.

Atuty ekologiczne:

Merytoryczna wiedza w zakresie przedsiębiorczości proekologicznej

Branże:

organizacje pozarządowe
konsulting

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
04:47 04-12-2023r.