Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj.
kraków targi eco pl

Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna

 • Adres
 • św. Krzyża 17/22 
 • 31-023 Kraków 
 •  
 • Kontakt
 • 012 292 29 43 
 • 012 292 29 43 
 •  
 •  
 • cfe@fundusze-europejskie.com 
 • www.fundusze-europejskie.com 
 •  
 • Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik)
 • CFE oferuje kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania krajowych i unijnych dotacji firmom i przedsiębiorstwom, stowarzysze- niom i organizacjom non-profit, jednostkom samorządu terytorial- nego, jednostkom edukacyjnym, zakładom opieki zdrowotnej. Nasza pomoc obejmuje: opracowanie koncepcyjne projektu, poszukiwanie źródeł finansowania dla zgłaszanych projektów, przygotowanie pełnej dokumentacji do funduszu, przygotowanie analiz finansowych dla potrzeb wniosku, zarządzanie projektem, sprawozdawczość i rozliczenie końcowe. Koszty obsługi kalkulowane są adekwatnie do zakresu zleconych prac. Płatność następuje w II-stopniowej formie: opłata za przygotowanie dokumentacji oraz procent od skutecznie uzyskanego dofinansowania. Dodatkowo oferujemy organizację szkoleń z zakresu procedur pozyskiwania unijnych i krajowych źródeł dofinansowania. 
 •  
 • Atuty ekologiczne
 • Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość dotarcia do źródeł finansowania inwestycji proekologicznych m.in. z programów SPO WKP, ZPORR, NFOŚ, WFOŚ. Zgodnie z głównymi założeniami programów priorytetowo traktowane są rozwiązania nakierowane na ochronę i poprawę jakości zasobów naturalnych, racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzemysło- wych i powojskowych. 
 •  
 • Wolne miejsca pracy, wolne moce przerobowe, posiadane nadwyżki towaru.
 •  
 •  
 • Branże
 • usługi / inne
   
 •  
 • Data rejestracji instytucji: 14-01-2006r.
 • Wyślij link | Drukuj
 •  
 • Licznik wyświetleń tej podstrony: 3022


Dodaj komentarz Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Komentarze ogólne, nie dotyczące danej instytucji, lecz całości naszej inicjatywy, prosimy wpisywać w Księdze gości. Z pytaniami prosimy zwracać się bezpośrednio do danej instytucji. Wpisy będące zapytaniem do danej instytucji a nie komentarzem nie będą przekazywane lecz kasowanie.

Autor *
E-mail
WWW
Treść *
Wpisz poprawnie litery odczytane z obrazka.


Komentarze Komentarze

Komentarze

Brak komentarzy

webdesigner
linki   |   sponsorzy   |   partnerzy   |   kontakt